Arvon käyttäjä,
kyllästyttyäni vihdoin Tripodiin mainoksineen,
olen siirtänyt kotisivuni opinahjoni Tampereen
teknillisen yliopiston opiskelijapalvelimelle,
osoite alla, kuten myös helpompi osoitemaski.


http://www.students.tut.fi/~varria/yksik1.htm 

http://www.seralj.cjb.net/yksik1.htm 

The page has moved to the adress above.